Sztuka starożytnej Grecji

No comments yet

Starożytna Grecja Sonecco Art Design fotoNajbardziej znana na świecie sztuka starożytnej Grecji zaczęła się rozwijać po upadku kultury mykeńskiej. Jej wpływ można dostrzec do dzisiaj w architekturze, malarstwie, rzeźbie i innych dziedzinach artystycznych. Inspiruje się nią bowiem wielu architektów i artystów z całej Europy.

Rozwój sztuki starożytnej Grecji można podzielić na 3 okresy, z których każdy wyróżniały nie tylko wydarzenia historyczne, ale przede wszystkim trendy występujące w architekturze, rzeźbie i malarstwie.

Okres archaiczny

Pojawiały się nawiązania do wcześniejszych trendów w sztuce. Charakterystyczne dla tego okresu były megaronowe świątynie i domy, figurki wykonane z kości słoniowej i brązu oraz ceramika ozdabiana figurami geometrycznymi. Wówczas też działały szkoły rzeźbiarskie, w których nauczano w dwóch kierunkach – dekoracyjnym jońskim i surowym doryckim. Okres archaiczny zakończyła bitwa pod Salaminą i zniszczenie Aten w 480 r. p.n.e.

Okres klasyczny

Okres klasyczny ściśle wiązał się z odbudową Aten, przyłączeniem państwa do terenów zdobytych przez Aleksandra Wielkiego oraz z panowaniem Peryklesa. Wówczas popularnością cieszyło się stawianie posągów wykonanych z brązu i kamienia oraz rzeźb wolnostojących. Przedstawiały one bogów greckich, a szczególnie Zeusa. Wówczas też swoje dzieła tworzyli najbardziej cenieni architekci, malarze i rzeźbiarze – Iktinos, Agatarchos z Samos oraz Fidiasz. Okres klasyczny zakończył się wraz ze śmiercią Aleksandra Macedońskiego w 323 r. p.n.e.

Okres hellenistyczny

Dzięki podbojom Aleksandra Wielkiego sztuka grecka zaczęła docierać do dalej położonych państw. Sama zaś uległa wpływom pochodzącym z Persji, Egiptu i Mezopotamii. Sprawiło to, że kultura i sztuka w starożytnej Grecji nabrały bardziej zróżnicowanego i orientalnego charakteru. Popularne stały się motywy z życia codziennego i roślinne. Styl koryncki został wyparty przez joński. Okres hellenistyczny dobiegł końca w 30 r. p.n.e. Po tym czasie greccy artyści nadal wykonywali dzieła sztuki, ale robili to na zamówienie i pod dyktando rzymskich władców. Sztuka starożytnej Grecji miała ogromny wpływ na rzymską, co szczególnie uwidaczniało się w rzeźbie i malarstwie rzymskich artystów.


Leave a Reply