Sztuka prekolumbijska

No comments yet

Meksyk cieszy się ogromnym powodzeniem wśród turystów z całego świata. Jednym z powodów są zapierające dech w piersiach zabytkowe dzieła sztuki prekolumbijskiej. Jej początki sięgają okresu, w którym człowiek zaczął zasiedlać Amerykę. Miało to miejsce w drugim tysiącleciu p.n.e.

Najbardziej sztuka prekolumbijska rozwinęła się w środkowych Andach oraz na terenach Mezoameryki. Niestety, zetknięcie kultury Europejskiej z cywilizacją Indian spowodowało zniszczenie większości jej dorobku. Nadal jednak pozostało wiele zabytków, które świadczą o jej niepowtarzalnym pięknie.

Sztuka Olmeków w starożytnym Meksyku

Cywilizacja Olmeków trwała w Meksyku od 1400 do 400 r. p.n.e. To ten lud, jako pierwszy na tych terenach, stosował monumentalną architekturę i rzeźbę. Najbardziej znane na świecie są monumentalne rzeźby głów, z których znamy 17. Ogółem jednak odkryto około 300 rzeźb wykonanych przez Olmeków. Każda rzeźba wygląda trochę inaczej – posiada inną twarz i odmienny ubiór. Naukowcy przypuszczają, że figury te przedstawiają ówczesnych władców.

Jaki charakter miała sztuka prekolumbijska?

Sztuka prekolumbijska miała głównie charakter religijny. Do jej zadań należało przedstawianie bogów w taki sposób, hby ich podobizny wstrząsały wiernymi, jednocześnie budząc respekt i przerażenie. Szczegóły dzieł sztuki nie miały zatem funkcji estetycznej. Były raczej symbolami przyporządkowanymi konkretnym bogom. Obiekty sakralne miały kształt piramid schodkowych o ściętym wierzchołku. Sanktuarium znajdowało się na ich szczycie.

Cenionymi materiałami było złoto i jadeit. Złote i jadeitowe serca były wkładane do otworów w posągach podczas uroczystych ceremonii ich odsłonięcia. Sztuka w starożytnym Meksyku zaczęła się rozwijać jeszcze przed nastaniem cywilizacji Olmeków. Dziełami pochodzącymi z 1800 r. p.n.e. są gliniane posążki oraz ceramika modelowana ręcznie.

Na sztukę w Meksyku miała także wpływ kultura Tolteków. Wznosili oni ogromne, przestrzenne budowle, do których wzmocnienia używali filarów. Ich sztukę charakteryzują także wielkie kolumnady oraz imponujące postacie wojowników podtrzymujących dachy obiektów sakralnych.

Na sztukę Meksyku miało wpływ wiele kultur, co uczyniło ją oryginalną, bogatą i interesującą.


Leave a Reply