Sztuka Egiptu

No comments yet

Sztuka Egiptu Sonecco Art Design fotoSztuka Egiptu rozwijała się już od 4 tysiąclecia p.n.e. Wraz z poszczególnymi okresami stawała się coraz bardziej zaawansowana, by pod koniec istnienia Egiptu ulec wpływom innych kultur. Pełniła funkcję religijną i propagandową, a także utrwalała ówcześnie panujący porządek społeczny.

Jej niezmiennymi cechami była trwałość, jednolitość i jednolitość form artystycznych.

Stare Państwo

Najbardziej dynamiczny rozwój sztuki starożytnego Egiptu przypada na okres Starego, Średniego i Nowego Państwa. To w tym czasie powstało wiele zabytków obecnie z zachwytem oglądanych przez turystów.

W okresie Starego Państwa (2640-2134 p.n.e.) sztukę Egiptu charakteryzował monumentalizm. Obowiązujący kanon zalecał przedstawianie postaci zgodnie z ich pozycją klasową – urzędnicy przy rysunku, a władcy siedzący lub dumnie kroczący. Grobowce na początku wznoszono z suszonej cegły. Następnie zaczęto budować mastaby i piramidy wykonane z kamienia. Rzeźbiono w drewnie i kamieniu, tworząc podobizny bogów, władców i dostojników. Na wysokim poziomie stanęło również złotnictwo, jubilerstwo oraz rzemiosło artystyczne.

Średnie Państwo

W okresie Średniego Państwa (2134-1785 r. p.n.e.) sztuka Egiptu została dostosowana do nowych treści społecznych i religijnych. Zaczęto kuć grobowce w skale, zniknęły mastaby, a piramidy budowano z kamienia i cegły. Malarstwo ścienne zaczęłay charakteryzować swobodniejsze ujęcie postaci i większa zwartość kompozycji. Złotnictwo i jubilerstwo osiągnęło pełen rozkwit.

Nowe Państwo

Okres Nowego Państwa (1785-1085 r. p.n.e) to czas dynamicznego i widocznego rozkwitu sztuki egipskiej. Grobowce władców zaczęły mieć charakter komór wykutych w skale, a rzeźby przedstawiały monumentalne posągi królewskie. Nastąpił także ogromny rozwój rzemiosła artystycznego: meblarstwa, tkactwa i malarstwa na naczyniach glinianych. Ozdobne przedmioty wyrabiano z fajansu, kolorowego szkła i metalu. Do rzeźb i malarstwa zaczęto także wprowadzać tematy batalistyczne.

Epoka Późna

W Epoce Późnej rozwój sztuki Egiptu został zatrzymany. Pojawiły się także wpływy innych kultur. Obecnie w Egipcie znajduje się wiele dzieł sztuki zabytków pochodzących ze wszystkich okresów istnienia państwa.


Leave a Reply